VOOR IEDEREEN: Verduidelijking Corona-maatregelen in De Levensboom

za, 03/14/2020 - 14:15

Coronavirus: Q&A voor ouders

We horen dat er veel onduidelijkheid bij onze ouders leeft… Ook voor scholen is het dag per dag bekijken. Waar vrijdag de richtlijnen vanuit de overheid nog niet volledig op punt stonden, is er vandaag al meer zicht op bepaalde zaken. Andere zaken blijven nog steeds onduidelijk.... We zetten een aantal Q&A’s op een rijtje… 

Willen jullie deze vragen en antwoorden AANDACHTIG DOORNEMEN a.u.b.!!!

Q1: Waarom gaan de scholen niet volledig dicht? Waarom mag opvang voor de kinderen nog wel?

De regering schrapt de lessen op school om mensen de mogelijkheid te geven om hun kinderen thuis te houden. Dat zorgt voor minder verkeer van mensen die elkaar mogelijk kunnen besmetten. Scholen moeten wel zorgen voor de opvang van kinderen die niet thuis kunnen blijven. Dat is een tussenoplossing. De redenering van de regering is dat een volledige sluiting van scholen een grote invloed heeft op de samenleving: ouders zullen niet kunnen gaan werken omdat ze thuis op hun kinderen moeten passen. Door opvang op school aan te bieden, kunnen zeker ouders die in de gezondheids- en medische sector werken, actief blijven. Zo vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders voor de opvang van hun kleinkinderen. Want dat is nu juist een kwetsbare groep die beter zo weinig mogelijk in contact komt met andere mensen. Het is dus vooral belangrijk om ouderen en mensen met een zwakke gezondheid te isoleren. Daarom is het beter opvang te organiseren dan kinderen bij grootouders achter te laten.

 

Q2: Ouders die afspreken om zelf opvang te organiseren voor elkaars kinderen. Is dat een goed idee?

Gebruik je gezond verstand: als je mensen samenbrengt, is de kans op besmetting groter. Met enkele ouders samen opvang organiseren voor de kinderen wordt daarom afgeraden. Als dit toch gebeurt, is het van belang om rekening te houden met de hygiëne, een goede ventilatie en voldoende afstand tussen de kinderen. Ook goed om weten is dat opvang met vriendjes van de Levensboom te verkiezen is boven opvang met kinderen van bijvb. andere scholen, vrienden… om zo kruisbestuiving tegen te gaan. Beperk ook het aantal kindjes dat je opvangt! En trek er met je groepje kinderen zoveel mogelijk op uit in de buitenlucht!

 

Q3: Behoort een 60-jarige die kerngezond is tot de risicogroep? Mogen “jonge” grootouders wel hun kleinkinderen opvangen?

Ook hier geldt: gebruik je gezond verstand. Oudere mensen (boven 65 jaar) of mensen met een verzwakte gezondheid behoren tot de risicogroep omdat ze minder weerstand kunnen bieden tegen de symptomen van het coronavirus. Maar als gezonde, jonge grootouder is het wel mogelijk om in contact te komen met kinderen. Je maakt zelf best de juiste inschatting. Twijfel je of je gezond genoeg bent, dan doe je het beter niet. Grootouders die niet tot de risicogroep behoren kunnen dus wel kinderen opvangen.

 

Q4: Waarom moet ik inschrijven voor de opvang?

We kunnen als school vooraf moeilijk inschatten hoeveel kinderen er naar de schoolopvang zullen komen. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, vragen we daarom om zeker vooraf in te schrijven!

Belangrijk voor MAANDAG 16/03: ALLE OUDERS VULLEN het online formulier in TEGEN MORGEN 12 UUR, ook als je GEEN OPVANG op school nodig hebt. Zo hebben we een zicht op waar de noden van onze ouders zitten.

Maandag versturen we een nieuw inschrijvingsformulier voor de komende 3 weken. Dan MOETEN ALLEEN OUDERS die OPVANG NODIG hebben VOORAF INSCHRIJVEN.

Op die manier kunnen we kijken hoeveel begeleiders we moeten inschakelen voor de opvang en welke begeleiders er intussen didactische taken voor de kinderen kunnen vervullen in functie van het afstandsleren.

 

Q5: Hoe zien we de opvang van de kinderen op school?

- Zolang het lukt, voorziet de school opvang tijdens de normale schooluren (en een deeltje van de buitenschoolse opvang) voor gezonde kinderen van ouders die dit nodig hebben:

 • omwille van hun beroepsactiviteiten (specifiek gaat het hier om kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in diensten die de aanpak van de coronacrisis ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten)

 • omdat de grootouders behoren tot de risicogroep en dus de kinderen niet kunnen/mogen opvangen.

- Kinderen van leraren gaan naar de opvang waar ze schoollopen.

- Tijdens de opvang proberen de begeleiders een zinvol aanbod te organiseren (sport, lezen, computerwerk, zelfstandig werken in de werkbundels…) maar de leerlingen die thuis zijn, mogen geen nadelen ondervinden van het missen van het aanbod gedurende de opvang.

 

Q6: Wat moet je doen wanneer je kind ziek is?

Basisprincipe is dat iedereen met ziekteverschijnselen thuis blijft.

 • Als je kind ziek is, dan moet het thuisblijven.

 • Als je kind ziek wordt tijdens de opvang, vangt de school het op in een afzonderlijke ruimte tot je je kind komt ophalen.

 • Ouders worden telefonisch gecontacteerd met de vraag hun zieke kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

 • Ouders contacteren telefonisch de huisarts die op basis van een aantal criteria zal beslissen wat er moet gebeuren: thuis in quarantaine uitzieken of naar het ziekenhuis sturen. 

 • De huisarts of het ziekenhuis volgt de gezondheidssituatie verder op. Zolang iemand ziek is, gaat die niet terug naar de opvang van school en blijft die in quarantaine thuis of in het ziekenhuis.

 • Testen worden niet meer voor alle gevallen van mogelijke besmettingen gedaan. De testen worden voorbehouden voor mensen uit de zorgsector en ernstig zieke mensen. 

 • De huisarts moet geen contact meer opnemen met AZG en ook scholen worden niet meer door het AZG gecontacteerd wanneer er een mogelijke besmetting is.

 

Q7: Wat met de leerstof nu de lessen niet meer doorgaan?

De lessen worden opgeschort, maar we doen ons uiterste best om alternatieve vormen van leren te ontwikkelen en te delen met de kinderen die thuis zijn zodat ze leerstof en vaardigheden kunnen onderhouden en inoefenen. Hierbij zullen we kijken naar de leeftijd van de kinderen en naar de verschillende noden van de kinderen.

De ouders en de kinderen zullen hierover door de klasbegeleiders ingelicht worden. Zij blijven contact met jullie houden via telefoon of mail. Zitten jullie met vragen hierover, laat dan niet na om Delphine of de begeleider te contacteren!

De taken die je kind krijgt, zijn niet verplicht en tellen niet mee voor het rapport, maar ze ondersteunen je kind wel om de leerstof te begrijpen. Als school doen we een beroep op jullie, ouders, om samen met ons die verantwoordelijkheid op te nemen en jullie kind(eren) hierin te begeleiden. Belangrijk om weten is dat het geen 3 vakantieweken zijn!

Een aantal tips die jullie hierbij kunnen helpen:

 • Maak samen met je kind(eren) een dagplanning op voor de komende 3 weken zodat het werken voor school van thuis uit een vaste plaats in de planning krijgt.

 • Zorg hierbij voor een mooi evenwicht tussen in- en ontspanning.

 • Laat de kinderen bij mooi weer zoveel mogelijk buiten spelen!

 • Maak goeie afspraken met je kind(eren) over schermtijd (tablet, tv…).

 

Q8: Hoe spreek ik met mijn kind(eren) over het coronavirus?

 • Luister vooral.

 • Geef emoties een plek.

 • Benadruk de zelfredzaamheid en leer hen de hygiënische voorzorgmaatregelen aan (vb. aan de hand van de sensibiliseringsspotjes op tv of internet).

- Was regelmatig en grondig je handen met water en (vloeibare) zeep (voor- en achterkant en tussen de vingers).

- Hoest (of nies) in je armplooi of in een papieren zakdoekje dat je nadien weggooit.

- Raak je gezicht, zeker je neus en mond, zo weinig mogelijk aan met je handen.

- Vermijd zoveel mogelijk lichamelijk contact zoals handen geven, knuffelen, kussen…

 • Blijf bij de feiten.

Tip: Elke dag rond iets voor 18u en 19u kunnen de kinderen op Ketnet kijken naar Karrewiet, waar alle nieuws en ook het nieuws rond het coronavirus op kindermaat gebracht wordt.

 • Benoem ook de positieve dingen zoals: De overheid neemt maatregelen, hulpverleners staan klaar om zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken, scholen doen hun uiterste best….