Oudervergadering

Donderdag 4 juni komen we met alle ouders samen voor de laatste oudervergadering van dit schooljaar. Er staan heel wat belangrijke zaken op de agenda. 

- Inhoudelijke voorstelling en gesprek omtrent "differentiëren" binnen de Levensboom;

- Verkiezing en aanstelling van het nieuwe bestuur van Levensboom Marke voor de volgende 3 schooljaren.

- Welke organisatiecultuur heeft de Levensboom? Welke is de wenselijke cultuur en via welke acties zullen we dit nastreven? 

- Twee onbekenden, die binnenkort een belangrijke rol krijgen binnen de Levensboom, worden voorgesteld ;-)

- Terugblik op het voorbije schooljaar

- Voorstelling personeelsformatie schooljaar 2014-2015

Wees er bij om 20.15!!!