Inspectieverslag 2011-2012

Naar aanleiding van de schooldoorlichting door het Ministerie van Onderwijs, ontving de Levensboom een gunstig advies. Het officiële verslag van de doorlichting van de Levensboom Marke kan je hier nalezen (pdf-bestand).

We kregen voor de derde keer op een rij heel wat positieve feedback van het inspectieteam. Toch zijn we niet blind voor de "doordenkertjes" die we van hen ontvingen. Zo zijn we de voorbije schooljaren met deze inhoudelijke punten verder aan de slag gegaan. Met andere woorden de school ontwikkelt zich steeds verder op diverse niveaus en terreinen.