Brief voor ouders : Alle lessen worden geschorst en er wordt NOODOPVANG voorzien

vr, 03/13/2020 - 12:00

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL?

Na overleg met het bestuur deze ochtend werden volgende zaken beslist en op punt gezet voor onze school.

We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de geest van de maatregel opgelegd door de overheidDat wil zeggen: de verdere spreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen.

Hoe moeilijk het ook is, we moeten denken in functie van de kwetsbare groepen!

We willen hiermee ook een warm appèl doen naar ouders om hun verantwoordelijkheid op te nemen en creatief mee te denken!

School is de allerlaatste opvangmogelijkheid!!!

Zoek ANDERE OPLOSSINGEN zoals solidaire opvang met vriendjes. Een mooi voorbeeld van ouderparticipatie en samen school maken! We zijn aan het bekijken hoe we dit als school voor jullie kunnen faciliteren. Zodra we hier meer concrete details over hebben, zullen we dit aan jullie overbrengen.

We willen de opvang zoveel mogelijk beperken!!!

Het ultieme streefdoel is GEEN kinderen op school!!!

De overheid heeft beslist om de lessen op te schorten maar de scholen sluiten (nog) niet. Dat wil niet zeggen dat we voor alle kinderen gewoon opvang moeten voorzien!

We vangen ENKEL kinderen op school op voor wie ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien.

Wat is geen geschikte opvang?

 • Je bent alleenstaand en je werkt in de gezondheidssector.

 • Je werkt allebei in de zorgsector.

 • Je behoort zelf tot de risicogroep of je kan enkel beroep doen op iemand uit de risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)

Moet je je kind noodgedwongen toch naar school brengen? Hier de REGELING die we hanteren voor onze NOODOPVANG:

 • Wie naar de opvang komt, MOET dagelijks INSCHRIJVEN via volgende link.

Concreet, voor de noodopvang op maandag 16/3, graag inschrijven vóór zondag 12 uur zodat we de opvang goed kunnen regelen.

 • Er worden geen warme maaltijden voorzien. Iedereen brengt zijn/haar eigen lunchpakket en drinkfles mee!

 • Er worden geen gemeenschappelijke 10-uurtjes voorzien.

 • Een kind dat ziek is, al is het maar een verkoudheid, moet echt thuisblijven!

 • De voorschoolse opvang wordt beperkt van 8u tot 8u30.

 • De lesdag wordt vervangen door noodopvang van 8u30 tot 15u30.

 • De naschoolse opvang wordt voorzien tot 17u en blijft betalend.

 • Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....

 

Deze maatregelen zijn van kracht t.e.m. 3 april 2020.

Het team zal nagaan hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken. Verwachtingen naar ouders en kinderen hierover worden in de loop van volgende week gecommuniceerd door de begeleiders zelf. We wachten hier nog op richtlijnen vanuit de overheid.

 

WAT KAN JE ALS OUDER DOEN?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Volg onze nieuwsbrieven strikt op. We zullen DAGELIJKS UPDATES uitsturen via een nieuwsbrief over vernieuwde maatregelen voor onze school. De nieuwsbrieven zijn allemaal te vinden op Intranet. Ga dus zelf actief op zoek naar de nieuwsbrieven zodat je zeker niets mist!

Heb je heel dringende vragen voor ons? Neem dan contact op met Delphine via mail op info@levensboom.be of indien urgent telefonisch op 0472 11 37 79.

Tot slot nog dit: We hebben geprobeerd de wenselijke situatie te schetsen. We weten dat dit alles geen evidentie is maar opnieuw een warme oproep om met ons allen zoveel mogelijk na te denken in functie van het beschermen van de zwakkeren.