Zijn jullie erkend door de overheid?

Ja, we zijn een vrije onafhankelijke school die erkend is door het ministerie van onderwijs. Dit houdt ondermeer in dat...

  • de kinderen op het einde van het zesde leerjaar een erkend getuigschrift “basisonderwijs” kunnen behalen.
  • de onderwijsinspectie de kwaliteit van ons aangeboden onderwijs komt controleren. We kregen reeds 2 schooldoorlichtingen met telkens een schitterend resultaat. (zie onze website)
  • we van de overheid subsidies ontvangen om het dagdagelijks runnen van de school mogelijk te maken
  • de laatste jaren twee grote “bouwprojecten” werden goedgekeurd. (nieuwbouwproject te Marke-Kortrijk en aankoop- en verbouwingsproject te Wevelgem)
  • de begeleiders (=leerkrachten) hun loon rechtstreeks ontvangen vanuit het ministerie van onderwijs.
  • de Levensboom een welbepaald leerplan moet volgen en de kinderen de eindtermen dienen te halen op het einde van het zesde leerjaar

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen