Zijn er regels en afspraken binnen de Levensboom?

In onze school gelden er slechts 3 belangrijke afspraken, namelijk respect voor de andere, respect voor de natuur en respect voor materiaal. Vanuit deze 3 basisregels werken, spelen, leven, … de kinderen en volwassenen samen. Zinloze regels en een overdaad aan afspraken proberen we zo veel als mogelijk te bannen uit onze school.
Indien er toch iets fout loopt wordt er niet zomaar gestraft. Tijdens een gesprek brengen we het kind tot inzicht in de gevolgen van zijn gedrag, houding, … voor de “andere”. We proberen het kind zelf te doen nadenken hoe het in de toekomst zo’n probleemsituaties kan vermijden en/of oplossen. Het betrokken kind dient ook steeds te zoeken hoe iets goed kan gemaakt worden voor de “slachtoffers”. 
De kinderen worden eveneens actief betrokken bij het organiseren van het klas- en schoolleven. Zo wordt o.a. tijdens het Kinderparlement de speelplaatsorganisatie besproken.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen