Wordt er op heel wat momenten een beroep gedaan op ouders?

We zijn een coöperatieve school. Dit uit zich niet alleen in de manier van werken met de kinderen en de klasorganisatie. Onder het motto “samen kunnen we meer dan alleen” worden ook de ouders actief betrokken bij de schoolwerking. Het “samen school maken” vertaalt zich voor de ouders ondermeer in

  • de mogelijkheid om de kinderen ’s morgens tot in de klassen te begeleiden. Ouders hoeven niet te wachten aan de poort of aan welbepaalde lijn.
  • het mee nadenken met andere ouders over de klaswerking tijdens een aantal klasvergadering gedurende het schooljaar.
  • een actieve participatiemogelijkheid in diverse werkgroepen zoals de financiële werkgroep, de werkgroep naambekendheid, de werkgroep documentatiecentrum, de praktische werkgroep, de werkgroep feesten, het vestigingsbestuur, … .
  • het helpen ondersteunen van heel wat klas- en schoolactiviteiten. Zo kunnen ouders helpen ouders bij het zwemmen, het voorlezen, het uitwerken van projecten, het begeleiden van groepjes tijdens uitstappen, het aanleren van bepaalde technieken, het koken tijdens de bosklassen, … .
  • het samen nadenken over de pedagogische visie van de school tijdens diverse soorten van overlegmomenten.
  • het feit dat wie zin heeft om ’s morgens samen met de begeleiders en andere ouders een potje koffie te drinken zomaar het bureau kan binnenlopen.
  • een schoolorganisatie waarbij de schoolinformatie voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en transparant is.
  • een school als een oefenplaats voor democratie

...

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen