Wat met de overstap van de Levensboom naar het secundair onderwijs?

Op regelmatige tijdstippen bevragen wij “ex”-Levensbomers, leerkrachten en directies van secundaire scholen over het functioneren van de Levensbomers in de "grote school". Dit zijn hun bevindingen:

  • De Levensboomkinderen zijn gemotiveerd en zijn zeker nog niet schoolmoe. Ze zijn bereid om taken, opdrachten, … aan te pakken zonder dat er punten aan verbonden zijn.
  • Ze zijn sociaal gericht. Dit merk je duidelijk aan het feit dat ze heel gemakkelijk de leerkrachten en directie durven aan te spreken, ze het opnemen voor de sociaal zwakkere in de groep, … .
  • Er geen “cognitieve” achterstand is in vergelijking met kinderen uit het traditioneel onderwijs. (In het “verre” verleden heeft de Levensboom hieromtrent wel wat leergeld betaald)
  • Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer de Levensbomers er positief “uitspringen”.  De aangeleerde vaardigheden omtrent zelfsturing, planning, leren leren, … beginnen volop te renderen vanaf een derde jaar secundair onderwijs.
  • De overstap naar het secundair onderwijs voor alle kinderen – om het even uit welke basisschool ze vertrokken zijn – een grote sprong is.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen