Waarom werken jullie met heel wat graadsklassen?

Hiervoor zijn er heel wat pedagogische argumenten. De hoofdargumenten zijn:

  • We vinden het belangrijk om kinderen in diverse sociale rollen te laten functioneren. Dit houdt in dat ieder kind binnen een graadsklas één jaar één van de jongsten is en één jaar het desbetreffende kind één van de oudsten zal zijn. Zo zal het kind het eerste jaar vooral in een “ontvangende” rol zitten. Het tweede jaar zal dit kind echter vaardigheden leren vanuit een “gevende, oudere” rol.
  • Een graadsklas is een dynamische groeperingsvorm. Dit zorgt er ondermeer voor dat er geen “vaste groepen” ontstaan in de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Integendeel, ieder schooljaar is de groepssamenstelling gedeeltelijk veranderd waardoor kinderen telkens de kans krijgen om andere rollen, andere posities, … binnen de klasgroep op te nemen.
  • Daar de begeleider de kinderen ook 2 schooljaren in zijn klasgroep heeft, leert hij de kinderen vanuit de diverse rollen kennen. Etiketjes kleven (kind X is zo !) gebeurt dan ook niet bij ons.
  • Naast de degelijke sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen de graadsklas, is het voor de begeleider mogelijk om heel sterk te gaan differentiëren en in te spelen op de diverse niveaus van de kinderen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen