Krijgen de kinderen binnen de Levensboom op regelmatige tijdstippen huiswerk?

De gekende reken- en taalopdrachten die door alle kinderen, tegen hetzelfde tijdstip, thuis dienen opgelost te worden, hanteren we niet binnen onze school. Huiswerk krijgt bij ons een andere invulling. Als kinderen een “huistaak” krijgen dan is dit een opdracht die verbonden is met de klaswerking. Zo dienen kinderen misschien bepaalde zaken op te zoeken omtrent het klasproject. Of, zijn bepaald kinderen verantwoordelijk om een aantal boodschappen uit te voeren. Met andere woorden huistaken binnen de Levensboom zijn zinvolle opdrachten. Opdrachten om de leerstof eigen te maken dienen immers op school plaats te vinden.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen