De school is pluralistisch en onafhankelijk. Behoren jullie tot een welbepaalde zuil en wordt er godsdienst onderwezen?

Er wordt geen godsdienstonderricht op onze school gegeven. Indien mogelijk wordt er naar aanleiding van Kertstmis, de ramadan, de eerste en plechtige communie, … tijdens de projectwerking, de rondes, … gepraat over de diverse godsdiensten. Zo gebeurt het regelmatig dat kinderen godsdiensten met elkaar vergelijken of vertellen over hun eigen geloofsovertuiging.

Als school gaan wij echter niet één bepaalde geloofsovertuiging verkondigen. We vinden het wel belangrijk dat kinderen respect opbrengen voor ieders geloof en zich gaandeweg een eigen mening en al of niet een geloofsovertuiging opbouwen. Ouders bundelen bij ons de krachten om na de schooluren bijvoorbeeld kinderen voor te bereiden op hun eerste communie. Dit is echter volledig vrijblijvend en wordt niet door de school georganiseerd. Als school behoren wij ook tot geen enkel schoolnet, noch tot een politieke of religieuze zuil. We zijn wel medestichters en actieve participanten bij Fopem, de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Veelgestelde vragen